Dispensation til udskiftning og optimering af legeplads samt udskiftning af udhus

Publiceret 15-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 61, Taarbæk By, Taarbæk, Strandvejen 607, og 3a, Jægersborg Dyrehave, Taarbæk, Strandvejen 999, 2930 Klampenborg i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer  22/21956.

Dispensation til legeplads og udhus

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler