Dispensation til udskiftning af toiletbygning

Publiceret 02-12-2022

Afgørelsen vedrører matr.6ac, Lyngså by, Albæk - Sønderklitvej 64, Lyngså, 9300 Sæby. Frederikshavn Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24396.

Dispensation til udskiftning af toiletbygning

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent