Dispensation til udlæg af køreplader for midlertidig tilkørselsvej til midlertidig moleanlæg

Publiceret 13-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.20d Jyllinge By, 4040 Jyllinge, Roskilde Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. Området skal retableres til oprindelig tilstand efter fjernelsen af kørepladerne.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24622.

Dispensation til udlæg af køreplader

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent