Dispensation til tilbygning på campingplads

Publiceret 19-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 24a, Skagen Markjorder, Fyrvej 16, 9990 Skagen, i Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/20569.

Dispensation til tilbygning på campingplads

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler