Dispensation til terrænregulering ved fjernelse af ø i vandhul

Publiceret 09-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 13ø, Skrillinge By, Kauslunde, Østre Hougvej 138, 5500 Middelfart, i Middelfart Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til den ansøgte oprensning og fjernelse af ø.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journal nummer 21/10986.

Dispensation til terrænregulering

 

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Konsulent