Dispensation til rundkørsel og adgangsvej

Publiceret 06-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommene matr. nr. 11l, 11s, 11u, 7000a og 7000h, alle Veddelev By, Himmelev i Roskilde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21211.

Dispensation til rundkørsel og adgangsvej

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler