Dispensation til rørlægning af grøft

Publiceret 23-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 8q, 8r og 8s Atterup By, Grevinge, Fiskervej 1, 3 og 5, 4571 Grevinge, i Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligt til journalnummer 21/12563.

Dispensation til rørlægning af grøft

Yderligere information:

Sabine Anna Stosiek

Sagsbehandler