Dispensation til plantning af vinstokke

Publiceret 07-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11g, Røddinge By, Damsholte, Basnæsvej 10A-10C, 4780 Stege, i Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 4, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24354.

Dispensation til plantning af vinstokke

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler