Dispensation til opførelse af Naust og Yduns Høj

Publiceret 16-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 11d, Ladby By, Kølstrup, Vikingevej 123, 5300 Kerteminde, i Kerteminde Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24690.

Dispensation til opførelse af Naust og Yduns Høj

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler