Dispensation til opførelse af dobbelthytter

Publiceret 09-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.2qo, Stensballegård Hgd., Vær, Husoddevej 85, 8700 Horsens, Horsens Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til opførelse af camping hytterne som ansøgt. Afgørelsen omfatter ikke muligheden for opstilling af udespa på terrasserne.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24428.

Dispensation til opførelse af dobbelthytter

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent