Dispensation til omlægning og restaurering af vandløb

Publiceret 20-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1l, Boller Hgd., Uth, Boller Nederskov, 8700 Horsens i Horsens Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18169.

Dispensation til omlægning og restaurering af vandløb

Yderligere information:

Pernille Spangsberg Nielsen

AC-fuldmægtig
Kystzoneforvaltning