Dispensation til ombygning af sommerhus

Publiceret 21-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 53u, Sønderby By, Selsø, Bredvigvej 15, 4050 Skibby, Frederikssund Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og stk. 3, nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/09367.

Dispensation til ombygning af sommerhus

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler