Dispensation til kælder

Publiceret 02-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.14c Gauerslund By, Gauerslund, Gauerslund Skovvej 118, 7080 Børkop, Vejle Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 3, nr. 11, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål ellerbemærkninger tilafgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24350

Dispensation til kælder

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent