Dispensation til hævet nedsivningsanlæg

Publiceret 07-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.15e Sdr. Arup By, Arup, Tofthuse 6, 7742 Vesløs, Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24473.

Dispensation til hævet nedsivningsanlæg

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Sagsbehandler