Dispensation til hævet mile ved sommerhus

Publiceret 14-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 133o, V. Lyng, Nykøbing S. Jorder, Pajesø Strandvej 2, 4500 Nykøbing Sj, Odsherred Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24573.

Dispensation til hævet mile

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent