Dispensation til genopførsel af badehus

Publiceret 06-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.73c, Aså By, Aså-Melholt Sogn, 9340 Asaa, Brønderslev Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24436.

Dispensation til genopførsel af badehus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent