Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 05-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.9g, Dyngby By, Bjerager, Grindsnabevej 47, 8300 Odder, Odder Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, og 3, nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24402.

Dispensation til genopførelse af sommerhus

 

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent