Dispensation til genopførelse af sommerhus samt nedsivningsanlæg

Publiceret 02-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.79ap, Strandgårde, Holmsland Klit, Mettes Bjerg 32, 6960 Hvide Sande, Ringkøbing-Skjern Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen1 § 1, jf. § 4, til opførelse af nyt sommerhus samt etablering af nedsivningsanlæg som ansøgt, jf. nedenstående vilkår.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24304.

Dispensation til genopførelse af sommerhus samt nedsivningsanlæg mv.

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent