Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 22-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 17b, Udby By, Udby, Staslundevej 59, 4300 Holbæk, i Holbæk Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til genopførelse af nyt sommerhus.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18150.

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler