Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 20-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 1a og 1c, Strandmarken, Hasle Jorder, Levkavej 14, 3790 Hasle, Bornholms Regionskommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og 3, nr. 3,, jf. § 15, til genopførelse af sommerhuset samt placering af solceller på tagfladerne.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24753.

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent