Dispensation til genopførelse af sommerhus

Publiceret 07-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.140, Mintebjerg, Hørup, Mintebjergryde 8, 6470 Sydals, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1 og 3 nr. 3, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgøelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24398.

Dispensation til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent