Dispensation til Gelænder ved pumpestation

Publiceret 15-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 14c Evetofte By, Melby, og matr. 6h, Evetofte By, Melby, Hanehovedvej 121, 3300 Frederiksværk. Halsnæs Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19204.

Dispensation til gelænder ved pumpestation

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler