Dispensation til etablering af P-plads

Publiceret 08-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1b Hofmansgave Hgd., Norup, Nordfyns Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24523.

Dispensation til etablering af P-plads

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent