Dispensation til etablering af jordvarmeanlæg

Publiceret 09-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.9a, Kjelst By, Billum, Ho Bugt Vej 49, 6852 Billum, Varde Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24570.

Dispensation til etablering af jordvarmeanlæg

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent