Dispensation til etablering af fortov

Publiceret 19-12-2022

Afgørelsen vedrører strandbeskyttelseslinjen langs Kystvejen, Strøby, 4600 Køge, i Stevns Kommune.
De berørte matrikler er:
- Matr. nr. 7000k, Strøby By, Strøby. Ejet af Stevns Kommune.
- Matr. nr. 76bk, Strøby By, Strøby. Ejet af Domea, Stevns v. Arne Jacobsen.
- Matr. nr. 77az, Strøby By, Strøby. Ejet af John R. Nielsen.
- Matr. nr. 78dq, Strøby By, Strøby. Ejet af Jan R. Vejltoft.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnunmmer 22/18845.

Dispensation til etablering af fortov

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler