Dispensation til etablering af et vandhul

Publiceret 01-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 3g, Hjortø, Svendborg Jorder, Pejdenoret 4, 5700 Svendborg, i Svendborg Kommune

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte. 

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13273.

Dispensation til etablering af et vandhul

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler