Dispensation til en række mindre anlæg samt renovering af slæbested

Publiceret 09-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7p, og 3l, Rygårde, Nørager, Strandvænget 7E, 8961 Allingåbro i Norddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/22913.

Dispensation til en række mindre anlæg samt renovering af slæbested

Yderligere information:

Sabine Anna Stosiek

Sagsbehandler