Dispensation til arkæologiske udgravninger

Publiceret 22-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.1i, Ertebølle By, Strandby, Gl. Møllevej 35, Vesthimmerlands Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24727.

Dispensation til arkæologiske udgravninger

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler