Dispensation til arealoverførsler

Publiceret 20-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.nr. 1bd og 1v, begge Stensmark, Grenaa Jorder, Stenmarksvej 42, 8500 Grenaa, Norddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til de ansøgte skelforandringer.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23993.

Dispensation til arealoverførsler

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent