Dispensation til arealoverførsel til offentligt vejareal fra privat fællesvej

Publiceret 14-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 69, Varnæs Ejerlav, Varnæs, Varnæsvigvej 46, 62oo, Aabenraa, i Aabenraa Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/19651.

Dispensation til arealoverførsel

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler