Dispensation til arealoverførsel og fastlæggelse af nye skel

Publiceret 09-12-2022

Afgørelsen vedrører arealoverførsel fra ejendommen matr. nr. 28a Vigsnæs By, Vigsnæs til matr. nr. 40 Vigsnæs By, Vigsnæs, Vestermark 18, 4862 Guldborg. Guldborgsund Kommune.

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18160.

Dispensation til arealoverførsel og fastlæggelse af nye skel

 

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler