Afslag til vindmølle

Publiceret 06-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Grønsund Færgegård, Fanefjord, Marie Grubbes Vej 2, 4792 Askeby, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16987.

Afslag til vindmølle

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler