Afslag til vendeplads

Publiceret 22-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000eh Erritsø By, Erritsø, Lyngsoddevej 79, 7000 Fredericia i Fredericia Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/13469.

Afslag til vendeplads

 

Yderligere information:

Sidsel Nyborg

Fuldmægtig