Afslag til udstykning, servicebygning og tilplantning med bærbuske

Publiceret 01-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.2z Sejerby By, Sejerø, Mastrupvej 18, 4592 Sejerø, i Kalundborg Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens1 § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/17820-4

Afslag til udstykning, servicebygning og tilplantning med bærbuske

 

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler