Afslag til tagterrasseanlæg

Publiceret 16-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 32i Holtug By, Holtug, Kulsti 6, 4660 Store Heddinge, i Stevns Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/17002.

Afslag til tagterrasseanlæg

Yderligere information:

Niclas Krogh Brandt

Sagsbehandler