Afslag til skur ved sommerhus

Publiceret 13-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.108dc, Rø, Sdr. Strandvej 140, 3760 Gudhjem, Bornholms Regionskommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24572.

Afslag til skur ved sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent