Afslag til overdækning af eksisterende terrasse

Publiceret 06-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 26o, Erritsø By, Erritsø, Sønderskovvej 31, 7000 Fredericia, i Fredericia Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21765.

Afslag til overdækning af eksisterende terrasse

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler