Afslag til opstilling af kunstværk

Publiceret 16-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 134, Dynt, Broager, ud for Gammelmark 20, 6310 Broager, i Sønderborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/01138.

Afslag til opstilling af kunstværk

Yderligere information:

Louise Marie Frandsen

Sagsbehandler