Afslag til opsætning af solceller på kystvendt tag

Publiceret 07-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 38a Skyum By, Skyum, skyumvej 135, 7752 Snedsted, i Thisted Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/23461.

Afslag til opsætning af solceller på kystvendt tag

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler