Afslag til opførsel af fritliggende terrasse med vildmarksbad og træsti til sommerhuset

Publiceret 15-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.422, Skovby, Lysabild, Birkemose 172, 6470 Sydals, Sønderborg Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte anlæg bestående af fritliggende terrasser med vildmarksbad samt en træsti op til sommerhuset.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24395.

Afslag til fritliggende terrasse og træsti

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent