Afslag til ombygning og indretning af boligenhed

Publiceret 16-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1b, Bjerne By, Horne, Sinebjergvej 60, 5600 Faaborg, i Faaborg-Midtfyn Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/06400.

Afslag til ombygning og indretning af boligenhed

Yderligere information:

Martin Cenholt Kjeldgaard

Sagsbehandler