Afslag til minivindmølle

Publiceret 06-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 6b, Koster, Stege Jorder, Kostervej 71, 4780 Stege, Vordingborg Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16938.

Afslag til minivindmølle

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler