Afslag til genopførelse af sommerhus

Publiceret 12-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. 6, Strærup Bys Skovhaver, Haarby, Skovkrogen 37, 5683 Haarby, Assens Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/21850.

Afslag til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent