Afslag til genopførelse af sommerhus

Publiceret 13-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr.35q, Udby By, Udby, Elvej 11, 8950 Ørsted, Norddjurs Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/24603.

Afslag til genopførelse af sommerhus

Yderligere information:

Jan Kofod Winther

Konsulent