Afslag til etablering af vej og vejudlæg

Publiceret 12-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 29f og 29h, Bildsø By, Kirke Stillinge, Søstjernevej 21, 4200 Slagelse Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/16248.

Afslag til etablering af vej og vejudlæg

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler