Afslag til etablering af Cold Hawaii Inland modul

Publiceret 21-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000e, Øsløs By, Øsløs, Aalborgvej 220, 7742 Vesløs i Thisted Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 21/10838.

Afslag til etablering af Cold Hawaii Inland modul

Yderligere information:

Morten Skov Jensen

Sagsbehandler