Afslag til at fæstne rørudløb

Publiceret 20-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 7000e Lyngså by, Albæk, i Frederikshavn Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/18060.

Afslag til at fæstne rørudløb

Yderligere information:

Kristina Bej Tanderup

Sagsbehandler