Afslag til arealoverførsel og oprettelse af skel

Publiceret 14-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 28a Kvols By, Kvols , Kvolsvej 7, 8821 Løgstrup i Viborg Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk.1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/01502.

Afslag til arealoverførsel og oprettelse af skel

Yderligere information:

Bente Gunhild Mikkelsen

Sagsbehandler