Afslag til altan

Publiceret 06-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1e Skelby By, Skelby, Skelby Møllevej 7, 4874 Gedser. Guldborgsund Kommune

Kystdirektoratet giver afslag efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03139.

Afslag til altan

Yderligere information:

Martin Kangas Christensen

Sagsbehandler