Afslag på ansøgning om genoptagelse af sag vedr. etablering af et minivådområde

Publiceret 13-12-2022

Afgørelsen vedrører ejendommen matr. nr. 1a, Nøjsomhed, Købelev, 4900 Nakskov, i Lolland Kommune.

Kystdirektoratet giver afslag på anmodning om genoptagelse af behandling af en sag jf. Kystdirektoratets afgørelse af 24. marts 2020 (j.nr. 19/02822-9).

Har du spørgsmål eller bemærkninger til afgørelsen henvis da venligst til journalnummer 22/03308.

Afslag på genoptagelse

Yderligere information:

Lea Bank Stigsen

Sagsbehandler